دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

درود بر شما آنالیزان قدرشناس

———- Forwarded message ———-
From: xxxxx xxxxxx<xxxxxxxxxxxxx@gmail.com>
Date: 2016-07-18 10:53 GMT+04:30
Subject: همکاری
To: freudianassociation@gmail.com

باسلام ودرود فراوان بر تنها روانکاو ایران خانم دکتر کدیور و اعضای محترم انجمن فرویدی.
بدینوسیله اینجانب مریم مقدمی یکی از آنالیزانهای انجمن فرویدی، آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری با انجمن فرویدی اعلام میدارم.
واز تمام زحمات ورنجهایی که در جهت روشن شدن حق و حقیقت کشیده اید کمال تشکر وقدر رانی را دارم.
امیدوارم همواره برقرار و پیروز باشید.

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24715

  تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 12:06