دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

دریغ از یک کلمه حرف حساب!

سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۳

دیدگاه خانم زهرا م. در مورد کاسبان روان

 
آقای دکتر مجتهدی در کنگره روانکاوی در سخنرانی خود با عنوان نگاهی روانکاوانه به داستان سیاوخش (بر بنیاد روایت شاهنامه فردوسی) گفت … در نگاه فروید درام ژرف پیماتر از دیگر شیوه های ادبیات و هنر در عواطف است و انتظارهای ناپیروزمندی را با کیف پیوند می دهد و قهرمان را در پیکار با ارضای خود آزارکامانه در مغلوبیت باز می نمایاند و از این مسیر با رنج و ناکامی پیوست می یابد… سپس ایشان دراثبات مطلب خود ادامه داد: خود واژه قهرمان توش قهراست، خشم…
به لغت نامه دهخدا مراجعه کردم تا ریشه لغت را بیابم :
قهرمان: [قَ رً] (معرب، ص، ا) وکیل یا امین دخل و خرج. جمع آن قهارمه است و این کلمه عربی نیست (اقرب الموارد). پهلوان. دلاور( ناظم الاطباء). پهلوان مظفر و غیر مغلوب (ناظم الاطباء) (اقرب الاموارد). قائم بکارها و خزانه دار و وکیل و نگهدارنده آنچه در تصرف او هست. معرب کهرمان. (آنندراج).  کار فرما. (بهان)ج،  قهارمه (ذریج ۲، ص ۴۵۱). قوت و زور و قدرت. (ناظم الاطباء)  حاکم و به معنی حکومت نیز. (آنندراج) آهنگی در موسیقی.
بنابراین ریشه ی واژه ی « قَـهرمان » واژه ی « کَهرمان » است (فکر کنم) به زبان پهلوی است. نتیجه این که، وجود قهر در واژه قهرمان هیچ ربطی به کلمه قهر و خشم ندارد.

 
http://ashkbous.blogfa.com/

 
این هم از برکات دیگر نخستین کنگره روانکاوی شصت میلیون تومانی است که استعدادهای درخشان در ادبیات فارسی و لغت شناسی را کشف کرد!

 

 

سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم زهرا م.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=5394

  تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۲۲:۵۸