سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

در این دنیای گوساله ها و گرگ ها و کفتارها

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»
گهر همایون پور دو جمله از یک جلسه پنجشنبه های فرویدی را می قاپد۱ و IPA را انگشت به دهن می کند و حالا عصمت ترک قشقایی همدست همایون پور، از زمستان ۹۳ که مقاله “یلدای هفت هزار ساله” منتشر شده تا حالا، نشسته کلی زحمت کشیده تا با قاپیدن از این مقاله یک سخنرانی برای خودش جفت و جور کند!!! منشا ایرانی مذاهب!!!!!
وقتی پدر خوانده صنعتی باشد که ۳۰ سال سابقه جعل عنوان و ادعای روانکاو بودن دارد و حتی با مدرک پزشکی عمومی سالهاست استاد روانپزشکی است!! از نوچه ها چه انتظاری می رود. تکرار مداومی در ذهنم دارد این جمله “…در این دنیای گوساله ها و گرگ ها و کفتارها که گویی اجازه هر کاری از قبل توسط ضحاکی دیوسیرت صادر شده است….”۲

 

۱- اصطلاحی از یکی از مقالات فروید منتشر شده در سایت انجمن فرویدی.
۲- بخشی از پی نوشت دکتر کدیور بر صورتجلسه ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۷/۹/۱۶.

 

سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم راحله ع. درباره «مافیای روان»
یعنی این سوفی دو میژولا-ملور آخر بی معرفتی است، این همه گهر همایون پور خوش خدمتی کرد و دعوتش کرد به کنگره در گوشی ولی او گهر همایون پور را به کنگره اش دعوت نکرد:

LES PRESCRIPTIONS SEXUELLES DANS LES RELIGIONS

http://psychodynamics.gr/data/documents/SexeReligionPROGRAMME.pdf

البته به جایش عصمت ترک قشقایی هست و بر اساس یافته های خانم دکتر در مقاله «L’inconscient héréditaire»، در مورد «منشأ ایرانی مذاهب» صحبت می کند!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11536

  تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۱۴