پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

در این مملکت بیست سال است که یک روانکاو لکانی وجود دارد

پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. م. درباره «مافیای روان»
آقای مکارمی، در این مملکت،بیست سال است که یک روانکاو لکانی وجود دارد. نفس می کشد، کلاس برگزار می کند، کتاب می نویسد، سخنرانی برگزار می کند، شاگرد تربیت می کند، انجمن تاسیس می کند و روانکاوی می کند. نام دکتر میترا کدیور در انجمن جهانی روانکاوی ثبت شده و ژک الن میلر او را افتخاری برای ایران میداند. آن وقت شما و دار و دسته تان ادعای دروغین روانکاو بودن و لکانی بودن میکنید و فکر میکنید ترجمه یک کتاب آن هم با آن اوضاع و احوال، برای اثبات ادعای تان کافیست؟

 

پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ر. درباره «مافیای روان»
این مرکز مشاوره سیاووشان دیگر چه جور جایی ست که برای حسن مکارمی کلاس می گذارد. حسن مکارمی که یار فواد صابران، عضو شبکه جهانی بهاییت و نادر آقاخانی معلوم الحال است. یعنی منظور حسن مکارمی از لکان خوانی، ارائه همان «روانکاوی ای که از دل شبکه جهانی بهائیت گذشته» دیگه؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13632

  تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۲۲