چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

در حیرتم از فساد قوه قضاییه

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

سحر م.:
از بچگی وقتی سریالهای مربوط به قیام امام حسین را می دیدم فکر می کردم، با اینکه تمام قصه را می دانستم اما امیدوار بودم آخر این یکی یک طور دیگر بشود. یک شیرپاک خورده ای پیدا شود بگوید نکنید…نکنیم.
وقتی نان حرام خوردن، حق کسی را ضایع کردن عادی می شود…این طوری است که با ۱۰ انسان شریف و بی گناه می توان چنان کارها را کرد. زمان امام حسین سپاه ظلم آنقدر حرام خورده بود که صدای وجدانش از بین رفته بود. همان ندایی که گاهی جلوی گناه کردن را می گیرد.
بازپرس حسینی، این دو نفر مرد قوی هیکل در این عکس * چه نانی خوردند که آن طور به جان ده زن افتادند.
یکی از مردان قوی هیکل فریاد زده بود:” من شعبون بی مخ نظام هستم.” در حیرتم از قساد قوه قضاییه.
خانم دکتر میترا کدیور که از فعالیتش در زمان دانشجویی علیه شاه صحبت می کرد، باز باید برگردد به نظام جمهوری اسلامی کمک کند که دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط عده ای از خدا بی خبر از دست نرود.

https://freudianassociation.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38888

  تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۱۸