پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

«در دنیای امروز انتقاد به معنی علاقمندی و پشتیبانی برای اصلاح واقعی است…»

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

م. آ:

 
پرستو شادپیام (ایران شناس ژاپنی):”در دنیای امروز انتقاد به معنی علاقمندی و پشتیبانی برای اصلاح واقعی است…”
آیا “انتقاد” برای ما نیز این معنا را دارد؟!

 
https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17364

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۲۱:۲۸