پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

در عجبم از استدلال وزیری که با ادعای اسلامی بچگی از دست رفته کودکان کار خیابانی را حق الناس نمی داند ولی…

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

سوده ص:
دم خروس بعدی جناب وزیر پزشکان بحث ایشان درباره تفاوت شفافیت و افشاگری است.
http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=147548
در کل، معنای شفافیت از نوع پاپاجان وزیر فقط شامل لو رفتن آن دسته از اطلاعات کم خطر برای شخص خاطی است!!
https://freudianassociation.org/%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B0%D9%87-%DB%8C-1000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%81/
در عجبم از استدلال وزیری که با ادعای اسلامی بچگی از دست رفته کودکان کار خیابانی را حق الناس نمی داند و رسوایی تشت از بام افتاده یقه سفیدان را حق الناس می بیند؟!
https://freudianassociation.org/%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%90-%D9%82%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C/
و
https://freudianassociation.org/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23809

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۵۴