پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

در قلب قوه قضاییه !

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

افروز ر.:
در سرزمینی که “جوانمردان” و “عیاران” در آن زندگی کرده اند، اکنون در قلب قوه قضائیه اش “شعبون بی مخ”ها جولان می دهند! هیهات من الذله…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39558

  تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۲۶