پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

«در واقع نوعی اجاره یا معامله بین وزارت بهداشت و آنان انجام می شود»!!!

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

مریم:
بخشی از سخنان وزیر بهداشت : “در واقع وزارت بهداشت با بسیاری از این پزشکان رابطه حقوقی هم ندارد، بسیاری از این متخصصان دوره طرح را می‌گذرانند و در واقع نوعی اجاره یا معامله بین وزارت بهداشت و آنان انجام می شود، وزارت بهداشت می‌گوید به جای اینکه بروی بیرون مطب بزنی، بیا و در بیمارستان دولتی کار کن، بیمارستان، تجهیزات و مریض از وزارت بهداشت و کار از تو، هر چقدر هم که درآمد داشتی به نسبتی مثلا یک سوم پزشک و یک سوم بیمارستان بین دو طرف تقسیم می‌شود.”*
آقای وزیر بهداشت این معامله بر سر چه چیزی انجام می‌شود؟ این تجارت پرسود منافعش به چه قیمیتی به دست می‌آید؟ جز با معامله بر سر جان مردم؟

*
https://freudianassociation.org/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87%d9%86%db%8c/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24277

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۴۷