پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:متون برگرفته از رسانه‌های انجمن جهانی روانکاوی

در پارلمان بلژیک روانکاوی به عنوان دیسیپلینی مجزا از رواندرمانی‌ها به رسمیت شناخته شد

English

 

La proposition de loi règlementant les professions de santé mentale, qui légifère entre autre le champ de la psychothérapie, a été approuvée ce jeudi 30 janvier, au parlement belge.

 

Lors des travaux et débats parlementaires qui ont portée juridique, Madame Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Santé publique a confirmé que « le titre et l’exercice de la psychanalyse ne relève pas de cette loi sur la psychothérapie». Toutes les propositions d’amendements déposés visant à inclure la psychanalyse dans une loi sur la psychothérapie ont, par ailleurs, été rejetés. 

 

La ministre de la Santé et les parlementaires belges ont ainsi reconnu la spécificité de la discipline psychanalytique. L’approbation de cette proposition de loi dans ces termes est une avancée pour la psychanalyse, fruit d’un combat qui a duré ۵ mois et soutenu depuis presqu’une dizaine d’années. 

 

Nous remercions vivement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette réussite. 

 

 

 

 
ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE EN BELGIQUE ( ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE )
ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE
ECOLE DE PSYCHANALYSE SIGMUND FREUD
ESPACE ANALYTIQUE DE BELGIQUE
FORUM  DU CHAMP LACANIEN DE BRUXELLES.
FORUM DU CHAMP LACANIEN DU BRABANT
GEZELSCHAP VOOR PSYCHOANALYSE EN PSYCHOTHERAPIE
KRING VOOR PSYCHOANALYSE VAN DE NEW LACANIAN SCHOOL
L’ACTE ANALYTIQUE

LE QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE

 

 ترجمه: مرجان پشت مشهدی

 

ماده قانونی پیشنهادی برای قانونمند کردن حرفه‌های مربوط به بهداشت روان، در کنار سایر قوانین مربوط به حوزه رواندرمانی، در تاریخ ۳۰ ژانویه از سوی مجلس بلژیک به تصویب رسید.

 

هنگام کار [بر روی این قانون] و زمانی که مجلس چشم انداز قانونی آن را مورد بحث قرار می‌داد، خانم اونکلینکس، معاون نخست وزیر و وزیر سلامت عمومی، اثبات کرد که «جایگاه و پراتیک روانکاوی تحت پوشش قانون رواندرمانی قرار نمی‌گیرد». تمام تغییرات برای گنجاندن روانکاوی در قانون مربوط به رواندرمانی نیز رد شد.

 

وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس بلژیک به این ترتیب ویژه بودن دیسیپلین روانکاوی را به رسمیت شناختند.

 

تأیید این لایحه به این شکل برای روانکاوی گامی به جلو است، ثمره جنگی که ۵ ماه به طول انجامید و از یک دهه پیش آغاز شده بود.

 

از تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در این پیروزی سهم داشتند، سپاسگزاریم.

 

ecf-messager -COMMUNIQUÉ

pipolnews – Communiqué

forumpsybe1- Communiqué

AMP blog

le champ freudien


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=2667

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۳، ساعت: 11:22