دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، کامران منش طرار

دزدی کامران منش و حوادث پیش آمده

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

مهمان:
نمی دانم چرا دزدی کامران منش و حوادث پیش آمده حقیر را یاد دزدی های قورخانه چی و جعفری نژاد و سرقت های ادبی سامان توکلی و گهر همایون پور و فریده عیسی وند و غیره می اندازد! *
گو اینکه تمام کسانی که با “مافیای روان” همکاری میکنند دست عجیبی در دزدی کردن دارند!!
و صد البته پشتکار عجیبی و ید طولایی در “تحریف کردن” و ” حذف کردن” نیز دارند!!!
عجب حکایت عجیبی است!
دکتر کدیور چقدر بجا و درست گفته اند:
” ژوئی سانس مشترک خیلی بیشتر از اهداف مشترک آدمها را به هم پیوند می دهد. ” **
* بنگرید در همین سایت: به ویژه صفحه مافیای روان
** اشاره به مقاله تکان دهنده ای با همین عنوان در همین سایت، بخش سور مقصور کاسبان روان، نوشته: خانم مرجان م.
 

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

مهمان:
با پوزش.
بخشی از عنوان مقاله و منبع مقاله در کامنت قبلی رو اشتباه فرستادم! چون مثل همیشه از حافظه نوشتم!! و ” عجب موجود فریبکاری است این حافظه…” *

در تعجبم از این حافظه!
کامنت رو دوباره با اصلاح فرستادم.

* نقل از حافظه! و اشاره به مقاله ” آنچه از درسهای دکتر کدیور به یاد دارم” در همین سایت، بخش مقاله های آموزشی اعضای انجمن فرویدی، نوشته: خانم زهرا محمودی.
با نهایت احترام باید عرض کنم حتی خود خانم محمودی هم در این مقاله دچار خطا شده اند! و به جای کلمه “دفتر” از کلمه “مطب” برای دفتر روانکاوی دکتر کدیور استفاده کردند و تا جایی که حقیر در حافظه !! ام به یاد دارم دکتر کدیور در کتاب مکتب لکان بر کلمه “دفتر” تاکید کرده اند. البته اگر باز هم حقیر طبق معمول دچار اشتباه نشده باشم!!
الله اعلم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24237

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 18:06