جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

دست اندرکاران *سابق* و کنونی دادسرای جرائم پزشکی!

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

س. ر.:
“فروید نیروهای مشخصی را درون خود ما برای ما روشن می‌نماید که ما را به گذشته‌ی کودکانه‌ی خود و گذشته‌ی نژادی، مقید می‌نمایند. در نور روانکاوی، ما برای نخستین بار می‌توانیم معمای طبیعت انسان را بفهمیم.”
دست اندرکاران سابق** و کنونی دادسرای جرائم پزشکی!
می فهمید؟!
صحبت از “فهم معمای طبیعت انسان” است!
چه نفعی برایتان دارد که آن را به “تاسیس مطب پزشکی غیرمجاز” تقلیل دهید؟!!
آقای روحانی!
امیدواریم حواستان باشد که یکی از مطالبات ما گفتن ««نه» به وزیر بهداشتِ پزشک و ذینفع»*** است.
*دکترها در آغاز با هر حقیقت جدید می‌جنگند. پس از آن تلاش می‌کنند آن را به انحصار درآورند
https://freudianassociation.org/?p=3007
**اشاره به مطلب “آقای دادستان *سابق* جرایم پزشکی”
https://freudianassociation.org/?p=34835
*** کمپین «نه» به وزیر بهداشتِ پزشک و ذینفع
https://freudianassociation.org/?p=34305


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36486

  تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۲۲