چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

«دشمن ملت»

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مرجان م. درباره «مافیای روان» 
مصاحبه با صنعتی را که شرق چاپ کرده در سایت انجمن فرویدی دیدم و یاد نمایشنامه ایبسن افتادم به نام «دشمن ملت». در جایی از آن دکتر اشتوکمان، که بر خلاف اکثریت مردم سعی در بیان حقایق دارد، می گوید: «آزادی و آزادیخواهی، حقیقتی که همانا عبارت است از آزادی ضمیر و اندیشه، کاملاً با اخلاقمندی یکی است و از آن جدا نیست و به همین ملاحظه است که من باز تکرار می کنم که روزنامه صدای ملت حق ندارد هر روز صبح جار بزند که حافظ و پاسبان صحت اخلاق اکثریت مردم و قاطبه ناس است و علم و دانش موجب فساد و سرچشمه پلیدی های روحانی است…»
سوالم از روزنامه شرق و بخصوص خبرنگار فخیمه اش عسل عباسیان این است: شما به چه حقی خودتان را در این جایگاه قرار دادید که برای مردم ایران تعیین کنید چه کسی روانکاو است؟ بعنوان یک خبرنگار از اتفاقاتی که در ایران در این حوزه در حال رخ دادن است خبر ندارید و آنوقت عنوان برای صنعتی خرج می کنید؟ شما دیگر با کدام سر محور صنعتی ـ همایونپور بده بستان دارید؟ نکند «پدرخوانده» دست شما را هم در همان روزنامه شرق با همین بده بستانها بند کرده که به دنبالش تا اینگلند معروف رفته اید که بعد از اینهمه بی آبرویی با انتشار یک مصاحبه صد من یک غاز برایش حیثیت بخرید! خیلی از قافله «توده»!!! عقبید خانم عزیز!

 

 

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مرجان م. درباره «مافیای روان» 
فراموش کردم منبع نمایشنامه ایبسن را در کامنت قبلی بیاورم: ترجمه محمد علی جمالزاده، نشر وانیا، ۱۳۸۹.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9770

  تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: 19:58