چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی

«دلیل واقعی» را از این جوجه روشنفکر بپرسید

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵

منصوره ا.:
شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵
محمد صنعتی – «خودکشی» صادق هدایت – ترور رزم آرا
https://freudianassociation.org/?p=30016
«راستی چه کسی جز امثال صنعتی – که هرگز حرفی جز دروغ نزده – این مطلب را در مخ ما فرو کرده اند که صادق هدایت خودکشی کرده؟؟؟»*
جناب پدرخوانده آنقدر در اینمورد گفته و نوشته که دیگه به عنوان «صاحب نظر» در این زمینه به حساب آمده!!! خصوصا در آذرماه هر سال که دستش به هر نشریه ای برسد چیزی در اینمورد میگوید!!
صادق هدایت کسی است که آثار زیادی از او به جا مانده است. تاثیر او بر ادبیات و جریان های روشنفکری زمان بر هیچ کسی پوشیده نیست. اما همیشه سایه «خودکشی» بر روی نام این نویسنده و محقق بزرگ را پوشانده است:
«همانطور که جهانگیر هدایت در ویژه برنامه بی بی سی یادآور شد و توسط بسیاری از دوستان و آشنایان او تایید شده و در کتابهایی که دکتر کاتوزیان نوشته، به طور مستند این مطالب آورده شده، هدایت در آخرین سفر با امید فراوانی قدم به پاریس می گذارد تا از فضای خفه کننده ایران دور شده و بقیه عمر را به دور از لکاته ها و خنزرپنزری ها بگذراند و از طرفی کتابهای خود را در فرانسه چاپ نموده و به شهرت و جایگاهی که لایق آن است برسد و با درآمد حاصل از آن زندگی ای مستقل، که در آن که زیر دین خانواده اش نباشد، تشکیل دهد.
هدایت با ویزای پزشکی دو ماهه و با عنوان بیمار روحی!!! برای معالجه عازم پاریس می شود و از این مساله بسیار دلخور است، اما بخاطر امیدی که در دل دارد زیر بار این ماجرا می رود.»**
« …او با امید فراوانی قدم به پاریس می گذارد…»…..یعنی واقعا کسی که این اندازه از این که به عنوان بیمار روانی!! مجبور بوده ویزا بگیرد ناخوشنود و ناراحت بوده، حالا بعد از دو ماه ناگهان خودکشی می کند؟؟
«اما در پاریس دوستش حسن شهید نورائی که در چاپ کتابهای هدایت کمک زیادی به او می کرد در بستر بیماری است و کاری از دستش ساخته نیست. هدایت حتی به دنبال ویزا برای رفتن به ژنو یا لندن است تا نزد دوستان خود یعنی جمالزاده یا فرزاد برود، اما به هر علتی جور نمی شود.»***
او حتی برنامه سفر هم تدارک دیده اما بعد خودکشی می کند!!!
به راستی امثال صنعتی از انتصاب خودکشی به هدایت چه سودی می برند؟؟!!
آنقدر خودکشی خودکشی می کنند تا آدم شک می کند آخر به همین سادگی است که اینها می گویند؟؟!!!
*
https://freudianassociation.org/?p=30016
**
http://www.parsine.com/fa/news/12987/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF*
*** همان منبع


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31426

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۴۴