دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

ده سامورائی دست بسته

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

اردی بهشت:
روز ۲۴ مهر ۹۶ در حالی که داشتند ۱۰ زنِ دست بسته را در دادسرای کارکنان دولت کتک می زدند -۱۰ زنی که یکی از آنها افتخار ایران است- بیش از ۴۰ زن و مرد آنها را دوره کرده بودند. تعدادی از آنها کتک می زدند و تعدادی تماشا می کردند! ولی در بین آنها حتی یک “جوانمرد” نبود که فریاد بزند، نزنیدشان، فحششان ندهید. و سوال کند که مگر اینها چه کرده اند که مستحق این رفتار شده اند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39642

  تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۰۶