دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان، وزارت بهداشت

دوره ی عشق … بدون ویبراتور؟

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

فاطمه س.:
«دو ماه رفته هاوایی پیش دکتر هتفیلد سوشیال سایکولوژیست یه دوره ی عشق دیده و اون رو فلوشیپ روابط بین فردی حساب کرده گرچه وزارت بهش اجازه نداده بیرون مطب بزنتش و اعتباری نداره.»*

یعنی واقعا این «جانور» چقدر متوهمه رفته دوماه عشق و حال تو هاوایی اومده ادعای روانکاوی می کنه!!

*
آقای رییس جمهور! وزیرتان قصد داشت انجمن فرویدی را تعطیل کند تا راه را برای جولان این جانوران باز کند

https://freudianassociation.org/%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/

 

 

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

فاطمه س.:
این «جانور»* دو ماه رفته کلاس درپیتی تو هاوایی پیش دکتر هتفیلد سوشیال سایکولوژیست ادعای روانکاوی می کنه، به خدا اگه یک ساعت سر کلاس روانکاوی رفته بود حتما ادعای خدایی می کرد!!!

آقای رییس جمهور! وزیرتان قصد داشت انجمن فرویدی را تعطیل کند تا راه را برای جولان این جانوران باز کند
https://freudianassociation.org/%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39561

  تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۲۷