یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

دوستان جرایم پزشکی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۵ !!!

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
جناب آقای ذبیح زاده-سرپرست معاون دادسرای جرائم پزشکی
جناب آقای مرتضی کیانی- بازپرش شعبه دادسرای جرائم پزشکی
جناب آقای داریوش تیموری-بازپرش شعبه دادسرای جرائم پزشکی

اینکه در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ اعضای انجمن فرویدی را مورد ضرب و شتم قرار دادید، بدون حکم و دستور قضایی آنها را به قرارگاه وزراء منتقل کردید، سپس بدون حکم قراربازداشت و سپس قرارکفالت صادر کردید، .. شواهد بیشماری نشان می دهد که شما در تحقیقات و بازجویی های خود «بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی عمل نکرده اید و ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل»* شده‌اید.
http://saaok.com/2016/05/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24351

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۸