پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:همه چیز اینگونه آغاز شد

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مرجان م. در مورد «کنگره خواری»
امروز در سومین و آخرین روز کنگره جناب صنعتی باز هم جواب سوال ما را نداد که بالاخره این دانشگاه روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجای england است. و نمی دانم چرا این سوال اینقدر اعضای کمیته علمی و اجرایی کنگره و جمع «روانکاوان وحشی» را به هم ریخت. از اول تا آخر کنگره صحبت از دیالوگ بود و آنوقت به خاطر پرسیدن سوال آن هم در زمان پرسش و پاسخ، میکروفن ما را قطع کردند و حراست تهدیدمان کرد و ازمان در حال پرسیدن سوال فیلم «جنایی» گرفت. در حالیکه در همانجا آقایان و خانمهای نامحرم با هم دست می دادند، همدیگر را لمس می کردند و همه این کارها را هم جلوی چشم حراست می کردند! فضای «دیالوگ» این کنگره واقعا مرا تحت تاثیر قرار داد. باز هم از جناب صنعتی و کمیته علمی کنگره برای اینکه به من یاد دادند دیالوگ یعنی چه ممنونم واقعاً.

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم مرجان م.
انجمن فرویدی

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم سوده ر. در مورد «کنگره خواری»
آقای دکتر صنعتی!
دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟
این سوالی بود که اختتامیه رو باهاش جشن گرفتیم. باورشون هم نمی شد. در کنار سوالای دیگه:
آقای دکتر جغتایی میزبان این برنامه کجاست؟ آقای دکتر جلیلی چرا تشریف نداشتند؟ اگر این کنگره وجاهت علمی داشت ایشان می آمدند.
چرا آقایان هاشمی و رفعتیان نیامدند؟
وقت پرسش و پاسخ رو که دزدیدند و همایونپور که دَر رفت گفتن نوبت اختتامیه است. ما همینا رو گفتیم. با تعجب گفتن بشینید کار داریم. ما همینا رو گفتیم. رفتن دور رو بر معلم اخلاق رو گرفتن که از حال نره. ما همینا رو گفتیم. آقای خوش تیپ گوشواره بر گوش (روشنایی مقدم)از خط مقدم رو آوردن. ما همینا رو گفتیم. از هم تشکر کردن و به هم هندونه دادن. ما همینا رو گفتیم. توهین کردن. ما همینا رو گفتیم. فیلم برداری کردن. ما همینا رو گفتیم. حراست آوردن. ما همینا رو گفتیم. آقایی حراست مأب در حالی که داشت از خشم می لرزید به سمت ۲ تا از اعضا داشت یورش می برد. ما همینا رو گفتیم. با نیومدن خارجی ها به ایران تهدیدمون کردن. ما همینا رو گفتیم. «توده» اومدن بد و بیراه گفتن. ما همینا رو گفتیم. آقای صنعتی رو آن بالا دعوت کردن. باز هم ما همینا رو گفتیم. می خواستن کیک بخورن و عکس بگیرن و خوشی کنن ولی چون ما همینا رو گفته بودیم کنسل شد.
لقمه غصبیشون تو گلوشون موند.
گوارای انجمن فرویدی باد.

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم سوده ر.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=6124

  تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۲۲:۵۰