سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سور مقصور کاسبان روان

دوقلو های بهم پیوسته: نظام پزشکی و رودینسکو

جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم سوده رخشا درباره «مافیای روان»

 
داشتم سایت این برادران الیزابت* رو می دیدم:

Lacanian Trials: Public Appeal in support to Elisabeth Roudinesco‏
We the undersigned, publicly denounce the outrageous words of Jacques-Alain Miller about Elisabeth Roudinesco, written in his blog on March, 7th 2013 and the new legal action he takes against her, as the president of the S.I.H.P.P. – the International Society for the History of Psychiatry and Psychoanalysis – regarding the “Mitra Kadivar affair”.

شما رو یاد چیزی نمیندازه:

 

۱- outrageous words of Jacques-Alain Miller
۲- Elisabeth Roudinesco, .., as the president of the S.I.H.P.P. – the International Society for the History of Psychiatry and Psychoanalysis
۳- “Mitra Kadivar affair”.

 

 

اینجا هم مثل سازمان نظام همه بی سمت هستن، الا بعضیا!

* https://sites.google.com/site/lacaniantrials/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11605

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۱۹