یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

دومین درس «استاد اعظم»

سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴

سوده رخشا:

 
این مجتهدی داره با این دروغ دونگها خودش رو برای چی آماده میکنه؟
اگه راست میگی آدرس سایت اینpsychologisches Kolleg* رو بگو! البته که اینی که تو میگی نمشه کالج روانکاوی!
*
http://farhangemrooz.com/news/40333/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15635

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۵۹