پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، تاویستوک، درسنامه های دکتر کدیور، دکتر میترا کدیور، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، سیرک های ادواری محمد صنعتی، مافياي روان، معجون جادوگری «صن-هما-فر»

دومین پاسخ انجمن فرویدی به همان جوجه که بال بال زدن را تمرین می کند

جناب وقفی پور. اگر از تمام گفته های لکان فقط یک جمله را می فهمیدید برایتان کافی بود و آن یک جمله اینست: “من فقط برای روانکاوان حرف می زنم”! البته کاملاً مشخص شد که حتی همین یک جمله را هم فقط روانکاوان می فهمند! در نتیجه برای کسی که اصلاً روانکاوی نشده و حتی برای چند صباحی هم آنالیزان نبوده اقدام به ترجمه صحبت های لکان نشانه بلاهت محض است. آنهم نه از زبانی که خود لکان با آن حرف زده بلکه از زبانی که خود لکان هم معتقد بوده برای “گفتنی” که او “گفته” الکن است. این که از “ترجمه”. اما موضوع به اصطلاح “تألیف” وخامت قضیه را از بلاهت به شیادی ارتقاء می دهد. احتساب دفعات شیادی تان را به خودتان واگذار می کنیم و اگر جای شما بودیم آن را جار نمی زدیم. نکته جالبتر این که لکان هر بار این جمله را در سمینارهایش تکرار کرده، یعنی جائی که صدها نفر شنونده حاضر می شدند که فقط تعداد اندکی از آنها روانکاو بوده اند!! این که هر روز به کسانی محترمانه بگویند برو کشکت را بساب و باز آن کسان بروی خودشان نیاورند و خودشان را مخاطب حرفهائی بدانند که کوچکترین درکی از آنها ندارند فقط همان چیزی را اثبات می کند که لکان آن را “بلاهت پیرامونی” می نامید! ضمناً بلاهت زمانی ابعاد رقت بار به خودش می گیرد که علاوه بر سالاد کلمات سالاد ریفرنس هم داشته باشیم و در یک متن هم از ژک الن میلر نقل قول کنیم و هم از مصطفی صفوان!! همچنین لازم است اصل سخنان میلر را هم در پیجتان بگذارید تا همگان بفهمند چی را چی ترجمه کرده اید!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=52604

  تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت: ۲۱:۴۵