یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

دو دهه… فقط دو دهه

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

راحله ع.:
«به یاد دارم در کتب درسی دوران دبیرستان ما، تنها در یک صفحه‌ از فروید یاد شده بود، آن هم به عنوان کسی که با نظریاتش همه آنچه در غرب در زمینه اخلاق رشته بودند پنبه کرده و به لحاظ اخلاقی دوران انحطاط تمدن غرب را کلید زده بود!

ما دانش آموزان بی‌خبر دنیا، او را شیطانی با لباس انسان تصور می کردیم که جز منحرف کردن آدمیان و از بین بردن اخلاق هدفی نداشت… اما چرا؟ مشکل آنجا بود که آموزگاران ما نیز، چیز مهمی فراتر از همان چند پارگراف کلی گویانه و ساده انگارانه درباره فروید نمی دانستند. و لابد چنین متنی، همانقدر که ما بچه های از همه جا بی خبر را از نزدیک شدن به آثار فروید دچار واهمه می ساخت برای آنها نیز هراس آور بود، مبادا با خواندن آثار او همان بلایی که سر تمدن غربی آمد، بر سر ما نیز آوار شود و بهشتمان را جهنم کرده و به آدمهایی هرزه بدل شویم.

البته کج فهمی درباره فروید و نظریاتش محدود به اینجا نیست، حتی در غرب نیز فروید با بدفهمی های بسیاری روبرو بوده است. حالا نه دقیقا همانند آنچه در ایران شاهدش بوده و هستیم، بلکه به اشکال مختلف. این خصلت تمام جریانهای تاثیرگذار در طول تاریخ بوده که دچار افراط و تفریط شده اند، برخی با چنان شیفتگی پذیرای آن می شوند که گویی هرچه گفته حجت است و برخی برعکس، با چنان شک و تردید و بدبینی بدان می نگرند که انگار نه انگار با یک نظریه و متفکر تاریخ ساز طرف هستند. وقتی رویکردها نسبت به یک شخص و نظریاتش سیاه و سفید باشد، سردرگمی و بدفهمی آثارش چندان دور از انتظار نیست.» [۱]

چیزی که نویسنده در ابتدا، در مورد فروید در ایران نوشته؛ تجربه آشنای همه هم نسلان من است.
اگر درست به خاطر بیاورم کتاب بینش اسلامی سال سوم دبیرستان بود که فروید را مروج بی بندوباری جنسی در غرب معرفی کرده بود اما حال از آن زمان نزدیک به دو دهه گذشته؛ دو دهه ای که به برکت حضور و تلاش بی وقفه دکتر میترا کدیور تبدیل به چیزی شده است که قسمتی از آن در همین معرفی کتاب هم گفته می شود:
«جالب ترین و شاید قوی ترین نیروی عاطفی در وجود فروید، شوق او برای یافتن حقیقت و ایمان بی چون و چرای او به خرد بود»[۲]؛ یعنی زدودن تحریف از چهره فروید و روانکاوی و معرفی «فروید از زبان خود فروید».** [۳]
دو دهه تلاشی که شرح مختصر و دستاوردهای عظیم آن در مقاله زیر گفته شده اند:
«فروید «ما» چگونه به ایران آمد!» [۴]

۱- فروید؛ همانگونه که بود!
http://alef.ir/vdcjmaexmuqeovz.fsfu.html?487166

۲- همان منبع
۳- بنا به گفته دکتر کدیور در اولین پنجشنبه فرویدی به تاریخ ۸۴/۷/۲۸

۴-
https://freudianassociation.org/%d9%81%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%af/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36633

  تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۰۰:۰۷