پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

دکتر ایمانیه عزیز وزیر، چه اشکالی دارد که تمام انرژی خود را صرف تجارت کنید؟!

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۴

م. ن:

 
بخشی از نامه دکتر ایمانیه به احمد توکلی: “ای کاش متوسط درآمد جامعه پزشکی را با متوسط درآمد برخی صاحبان مشاغل دیگر که بیش از سی سال تحصیل نکرده‌اند، در مناطق محروم طرح نگذرانده‌اند، حرفه‌شان با جان مردم سر و کار ندارد و تا این حد خطیر و استرس‌زا نیست، مقایسه می‌کردند.”۱
پزشکان مسئول عزیز! دوباره با گل آلود کردن آب می خواهید ماهی بگیرید؟؟!! ایکاش فقط در حد یک کودک دبستانی به کلمات و تفاوتهای بین آنها توجه می کردید؛ اما واقعا برای پنهان کردن نیات غیرصادقانه راهی بهتر از بازی با کلمات می شناسید؟!
اگر واقعا مایل به تجارت هستید چه اشکالی دارد که تمام انرژی خود را صرف تجارت کنید اما با تعویض نام نمی شود که هم خدا را داشت و هم خرما را!! بالاخره باید تکلیفتان را با خودتان و مردم مشخص کنید شما یا “جامعه خدوم که آرامش مردم و التیام درد آنها را بر آسایش خویش ترجیح داده و می‌دهند”۲ هستید یا از دسته “برخی صاحبان مشاغل”!!!۳ بالاخره کدامیک؟!!

۱- https://freudianassociation.org/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/
۲و۳- همان.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15956

  تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۰۲