چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

دکتر مصطفی معین هم یک وزیر بهداشت بود

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴

زهرا نوعی:

 
این وزیر و آن وزیر!

 

«ده سالی که وزیر بودید، کار طبابت نمی‌کردید؟

 

طبابت نمی‌کردم، کار تدریس و دانشگاه را به‌طور محدودی داشتم، ولی در طبابت یک وقفه ده ساله داشتم. به نظر من کار طبابت به دلیل حساسیت‌هایی که دارد، احتیاج به تمرکز خاصی دارد ووقتی شما درگیر کارهای اجرایی می‌شوید، زمان و تمرکز برای طبابت ندارید.»

 

http://shafaonline.ir/fa/news/84705/%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D9%8A%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1

 

«یکی از فعالیت های اصلی دکتر هاشمی انجام عمل های جراحی در بیمارستان خودشان (بیمارستان نور) است که بعد از قبول مسئولیت وزارت نیز انجام جراحی از دستور کار دکتر خارج نشده و ایشان دو روز در هفته را به جراحی در بیمارستان نور می پردازند و به طور متوسط در هر روز نزدیک به ۴۰ مریض توسط وزیر بهداشت و دستیاران وی عمل لیزیک می شوند.»

 

https://freudianassociation.org/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7/

 

حال دیگر می توانید خودتان حدس بزنید چرا اینقدر بین این وزیر و آن وزیر تفاوت هست!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14987

  تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۰۳