پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، قابل تامل، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

دکتر کلانتری در سرزمین عجایب/ راهنمای استفاده از بیانات وزارت بهداشت برای مسئولین کشور

 به قلم دکتر حامد یحیى‌زاده
 
وزارت بى بضاعت بهداشت در یک ژست رسانه‌ایى نتایج بررسى دانشگاه یزد بر روى برنج تراریخته را منتشر مى‌کند. دکتر کلانترى، رییس تازه از راه رسیدهِ سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه به این سخن، در رسانه‌ها اعلام نظر مى‌کند. بسرعت برملا مى‌شود که کارشناسى وزارت بهداشت بى‌پایه بوده است. براى دکتر کلانترى باور آن سخت است که یک نهاد دولتى در موردى که به منافع استراتژیک مردم مربوط مى‌شود براحتى کارشناسى سنتز کند. 
آقاى دکتر اجازه دهید روش استفاده از بیانات وزارت بهداشت را ارائه نمایم تا منبعد دچار اشتباه نشوید. اولاً بطور کلى و بدون استثنا وزارت بهداشت در تمامى موارد، فقط سر و شکل موضوع را جمع کرده و نام آنرا کارشناسى مى‌گذارد. یعنى این واژه در قاموس ایشان معناى مورد نظر شما را ندارد. 
 
دوماً نتیجه کارشناسى بعداً و از روى جهت وزش باد در رسانه‌ها و مصاحبه‌ها انشا مى‌شود. روش سنتز بدین صورت است:
 
 
ابتدا سخنگوى وزارت یک نظریه مبهم و دوپهلو را اعلام مى‌کند، بعد رسانه‌ها رصد مى‌شوند، اگر نظریات موافق بود، یکى از معاونان آنرا با آب و تاب بیشترى که وضوح و جهت مشخصترى دارد، تفسیر مى‌کند. اگر در این مرحله گند موضوع درآمد کلاً انکار مى‌شود و مخالفان هوچى قلمداد مى‌شوند(اعتراض متخصصین بیهوشى در این مرحله است). یک نظریه کارشناسى وقتى به مرحله بعد صعود مى‌کند که امتیاز رسانه‌ایى آن بالا گرفته است و این تحفه، سهم دکتر هاشمى است. اما اگر بعد از اعلام دکتر، موضوع در رسانه‌ها بازتاب نامطلوبى داشت، به یک نحوى آنرا به طرح تحول سلامت مربوط کرده و مردم را از پیشرفت طرح محظوظ مى‌کنند. 
 
آقاى دکتر کلانترى، شما تازه وارد هستید و با این روند آشنا نیستید، ریسک تکیه بر حرفهاى سخنگویان وزارت کاملاً بعهده خود شماست و از وزارت بهداشت گله نکنید، آنها کارشان را بلدند. 
 

منبع:@Autopsy7

 

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36919

  تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: 16:08