شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

دیگه «شاه حسن» به التماس افتاده!

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
تروخدا این «سخنان گهربار «شاه حسن»»* را ببینید: «فرهنگ شفاف سازی که مشخص می کند هر مسئول چقدر درآمد دارد، بد نیست اما نباید از ابزارهایی مانند افشاگری مگر به حکم قانون استفاده کنیم و پس از صدور حکم و اجازه انتشار دستگاه قضایی، می توان افشاگری کرد زیرا افشاگری ابزار مناسبی نیست به ویژه اینکه در مورد فردی یا خانواده ای ظلمی روا شود.»!

http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=147971

دیگه «شاه حسن» به التماس افتاده!

*
https://freudianassociation.org/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87%d9%86%db%8c/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24412

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۲۶