دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

ذبیح زاده سرپرست دادسرا هم درست مثل کامران منش طرار و رئیس اش به امید جور کردن یک شاکی خصوصی بود!!!/ تو مرد ره چه دانی!

سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
در چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ذبیح زاده سرپرست دادسرای جرائم پزشکی برای خانواده های اعضای انجمن فرویدی کلاس اخلاق گذاشت تا بلکه اعضای انجمن هدایت شوند. او به آنها گفت که اعضای انجمن فرویدی مسخ دکتر کدیور شده اند، اما آنها نمی دانند که به قول عطار :
عشق جمال جانان دریای آتشین است
گر عاشقی بسوزی زیرا که راه این است
جایی که شمع رخشان ناگاه بر فروزند
پروانه چون نسوزد کش سوختن یقین است
گر سر عشق خواهی از کفر و دین گذر کن
کانجا که عشق آمد چه جای کفر و دین است
عاشق که در ره آید اندر مقام اول
چون سایه ای به خواری افتاده در زمین است
چون مدتی برآید سایه نماند اصلا
کز دور جایگاهی خورشید در کمین است
چندین هزار رهرو دعوی عشق کردند
برخاتم طریقت منصور چون نگین است
هرکس که در معنی زین بحر بازیابد
در ملک هر دو عالم جاوید نازنین است
کاری قوی است عالی کاندر ره طریقت
بر هر هزار سالی یک مرد راه بین است
تو مرد ره چه دانی زیرا که مرد ره را
اول قدم درین ره بر چرخ هفتمین است
عطار اندرین ره جایی فتاد کانجا
برتر ز جسم و جان است بیرون ز مهر و کین است


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23574

  تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 16:01