پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزارت بهداشت، وزیر محترم بهداشت

ذلیل بمیریم اگر فکر کنیم این مصوبه ربطی به دخترهای باباجان وزیر یا فلوشیپ روان درمانی دارد!

 

2


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24974

  تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۲۳:۱۶