جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

راستش تا وقتی ما رو مثل گونی برنج پرت می کردن توی اون ماشین حمل جنایتکارا همه جا و همه چی سالم بود!

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

میهمان:
روز چهارشنبه توی دادسرا دو تا از اعضای خونواده من رو برده بودن و بهشون یه پاروان نشون داده بودن و گفته بودن اینا رو اعضای انجمن خراب کردن.
راستش تا وقتی ما رو مثل گونی برنج پرت می کردن توی اون ماشین حمل جنایتکارا که اتفاقا روش هیچ نام و نشونی هم نوشته نشده بود، همه جا و همه چی سالم بود. البته به جز لباس و تن و بدن اعضای انجمن فرویدی!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46463

  تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۱۰:۲۸