به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که با تصویب این طرح مشخص می شد، هر نماینده به چه چیزی رای داده است.

همچنین نمایندگان طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی را رد کردند.

در ادامه هم طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به موجب مغایرت با اصل ۷۵ از دستور کار خارج شد.