چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

راستی حامد داننده نیز «خودکشان» شد/ بیمارستان ها و زندان ها!

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

س. ر.:
شنیدم که یک تن دیگر هم در بازداشت خودکشی کرده؛ دکتر کاووس سیدامامی، استادیار ۶۴ ساله جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق و مدیرعامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان»۱
او را نمی شناسم. و موضوع اتهامش را نمیدانم. موضوع اتهامش نیست. موضوع “باز هم خودکشی در زندانهای جمهوری اسلامی است”
ترسیدم!
این راه و ترفند به شکلی تکراری و چندش آور دائم توسط عاملینش اجرا و اعلام می شود.
یاد “کنترل ذهن” می افتم. فراموشخانه. “خودکُشی”!!
و ناگهان یادم آمد که سایت انجمن فرویدی که خار چشم همین عوامل “خودکشان” است قسمتی دارد به عنوان”«خودکشی» + صادق هدایت”۲

خدا همه کسانی را که هنوز بازداشت نشده اند را از شر “خودکشی” حفظ کند.

۱- https://t.me/AlaviShahed
۲- https://freudianassociation.org/category/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40118

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۲۴