پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

رسیدگی به وضعیت بهداشت دوغ‌فروشی‌های جاده فیروزکوه

یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴

سپیده م:
آقای وزیر بهداشت ترجیح می دهند شخصاً به وضعیت بهداشت دوغ فروشی های جاده فیروزکوه رسیدگی کنند ولی به موضوعات مطرح شده توسط انجمن فرویدی توجهی نکنند حتی برای چند لحظه هنگام خروج از وزارتخانه…احتمالاً صنعتی و همایونپور پیش ایشان عوام فریبی را یادگرفته اند.
وزیر جان وسط راه گفتی یه دوغی هم بزنیم مزه می ده دیگه چرا موضوع رو کش دار می کنی.
https://freudianassociation.org/%D8%A2%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16101

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۱:۱۱