جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، وزیر مستعفی بهداشت

«روانکاو در استعاره مولانا مرغی است که نمی تواند آواز خود را تغییر دهد»

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

افروز ر:

 
وزیر بهداشت: «کار روانپزشک روانکاوی است و تربیت روانشناس اگر توسط هر سازمان دیگری غیر از وزارت بهداشت صورت گیرد، خلاف است.»
بجز یک «روانکاو واقعی» چه کسی می داند که روانکاوی چیست؟ همان روانپزشکی که از وزیر بهداشت خواسته این جمله را بگوید، حتی یک جمله صحیح هم در مورد روانکاوی نمی تواند بگوید! و این اصلا اتفاق عجیبی نیست.
دکتر کدیور در پنجشنبه فرویدی هجدهم می گویند: «همان گونه که فروید می‌گوید: روانکاوی عینکی نیست که هر وقت لازم شد به چشم بزنیم و بعد از این که مطالعه مان تمام شد آن را از چشم برداریم. او می‌گوید: یا آدمی تماماً روانکاو هست یا اصلاً نیست. یعنی روانکاو بودن جزو مقوله بود است نه جزو مقوله داشت. و این گونه نیست که در جایی روانکاو بود، و در جایی روان درمانگر و در جای سوم روانپزشک و در جای چهارم مشاور. روانکاو در استعارۀ مولانا مرغی است که نمی‌تواند آواز خود را تغییر دهد. از نظر مولانا تا علم به این درجه نرسد که با وجود یک آدم عجین شود و علم و عالم از یکدیگر تفکیک ناپذیر شوند، آن علم فقط دستبرد زدن به خانه‌های دیگران است.» و در ادامه از فیه مافیه می خوانند: «من مرغم، بلبلم، طوطی ام. اگر مرا گویند که بانگ دیگرگون کن، نتوانم. چون زبان من همین است، غیر آن نتوانم گفتن. به خلاف آنکه او آواز مرغ آموخته است، او مرغ نیست، دشمن و صیاد مرغان است. بانگ و صفیر می کند تا او را مرغ دانند. اگر او را حکم کنند که جز این آواز، آواز دیگرگون کن، تواند کردن. چون آن آواز بر او عاریت است و از آن او نیست. تواند که آواز دیگر کند. چون آموخته است که کالای مردمان دزدد، از هر خانه قماشی نماید.»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15188

  تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۱۸