دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، قابل تامل، وزیر مستعفی بهداشت

روحانی متشکریم!

شک ندارم آن سه وزیر اخراج شده اند که وزیر بهداشت این جوری دست و پایش را جمع کرده!

نه عکسی،

نه مصاحبه ای،

نه سخنرانی ای در همایشی،

نه بازدید و افتتاحی،

نه دیدار از پدر و مادر و جد و امجد کسی،

نه اهدای لوح تقدیری به یک بزرگتر از خودش،

نه صدور احکام فقهی درباره وقف و مستحبات و واجبات،

نه دفاعی از کارانه و یارانه و رایانه،

نه جوش و جلائی برای آبروی یک مسلمان چاق و چله از بیت المال،

نه عکس نماز خواندن در اتاق عمل،

نه پاپ نه حسن نصرالله نه گاندی نه هوشی مین،

نه علم و قلم و بلم و کلم،

و نه حتی یک آش پشت پای بدون نخود و لوبیا!

.

.

.

روحانی متشکریم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=27244

  تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 15:15