پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

رکود علمی؟ مردم را ریشخند کرده‌اید؟

یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴

سوده رخشا:
“فعالیت اساتید دارای رکود علمی محدود می شود”*

به خدا اگه فکر کنید این شامل حال “استاد اعظم”، “استاد” دخترای باباجان وزیر میشه…

 
* در دانشگاه آزاد؛
فعالیت اساتید دارای رکود علمی محدود می شود

http://www.mehrnews.com/news/2997954/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16270

  تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۴۷