چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، محیط زیست دلخراش ما

ریز مغزها به تنهائی هم دشمنند، هم دروغ و هم خشگسالی!

چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵

زهره.ی

با مطالعه مقاله ریزگرد چیست؟ ریزمغز کیست؟ آقای بابک مختاری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
جمله معروف منصوب به کورش کبیر به ذهنم خطور کرد:
خدایا کشورم را از ۳ بلا محفوظ بدار ؛
دشمن
خشکسالی
و دروغ
به نظرم اگر کورش کبیر در این زمانه می زیست ، بند دیگری هم به جمله اش اضافه می کرد؛
خدایا کشورم را از ۴ بلا محفوظ بدار ؛
دشمن
خشکسالی
دروغ
و ریز مغزها !!!

ریزگرد چیست؟ ریزمغز کیست؟
https://freudianassociation.org/?p=32469


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33926

  تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۳۶