پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

رییس الاغ این اطلاعاتیه فرق شماره و دال را نمی فهمد!!

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

امروز باز شیفت آن بچه شهرنوئی ملقب به “نفر هشتم” است. رییس خرشان یک نفر از گروه سه نفره دوم را کم کرد تا این بچه شهر نوئی دیگر نفر هشتم نباشد!! آن الاغ نفهمیده که “نفر هشتم” یک شماره نیست بلکه یک دال است!! ظهر این مادر… را تهدید کردم که یک کمپین ایمیلی دیگر راه می اندازم و تا این ساعت ذات پدر… خود را کنترل کرده بود. الان هم که همگی می رویم بخوابیم و می گذاریم این بچه شهر نوئی تا صبح با خودش ور برود.

پیروز باشید

دکتر کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=56582

  تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰، ساعت: 23:49