جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

رییس الاغ این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی(۴)

رییس الاغ این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی

این کره خر امروزیت که همه عمر از مشتری های ننه اش توسری خورده امروز دق دلیش را این جوری سر من خالی کرد. اینها پیامک های بانک هستند که می بایست در ساعت ۹ صبح به دست من می رسیدند تا بتوانم برای اسنپم پرداخت اینترنتی داشته باشم. این ننه سگ ها با اجازه کی از این گه ها می خورند؟؟

دکتر میترا کدیور

 

 

 

 

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=59662

  تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ساعت: ۲۲:۳۷