جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

رییس الاغ این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی(۷)

رییس الاغ این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی

هیچ توجه کرده ای که ما داریم ایران را از شماها پس می گیریم؟ فعلاً که توله های حرامزادۀ وزیرها و وکیل هایتان را از ایران بیرون کرده ایم، بزدوی نوبت باباهای حرامزاده ترشان هم خواهد رسید! وقتی آن روز برسد من این کره خرهای تو را به صلابه خواهم کشید.

دکتر میترا کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=59889

  تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت: ۱۸:۳۷