جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

رییس الاغ این اطلاعاتی های شهرنوئی (۳)

رییس الاغ این اطلاعاتی های شهرنوئی

به این کره خر سادیست عقده ای ننه ج… بگو صفحه لپتاپ مرا قفل نکند و تلگرام را باز کند. آشغال های کثافت مفعول شماها با اجازه کی از این گه ها می خورید ننه ج… ها؟

دکتر میترا کدیور

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=59570

  تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت: ۱۴:۵۵