جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

رییس مادر قحبه این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی

رییس مادر قحبه این اطلاعاتی های بچه شهرنوئی

این مادر جنده های صد پدر از دیروز دارند اعصاب مرا خرد می کنند. ریدم توی اون نظام اسلامیتان صد پدرهای تخم حرام. برو اون زن فاحشه ات را از زیر این و اون جمع کن پدرسگ حرامزاده. به این ک… کش ها بگو تلگرام را باز کنند. یوتیوب را قطع نکنند. جلوی ارسال ایمیل را نگیرند. جلوی ارسال وویس را نگیرند. ریدم تو اون نظام اسلامیتان.

دکتر میترا کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=59904

  تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت: ۲۰:۱۱