پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، محیط زیست دلخراش ما

زابلستان شاهنامه ما

چهارشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۴

معصومه هاشمی:
«دیر بجنبیم زابل هم متروکه می‌شود
تخلیه سکونتگاه ها به دلیل خشکسالی چند سالی است که از روستاهای مرزی آغاز شده و اکنون به روستاهای نزدیک زابل رسیده است و اگر دیر بجنبیم تا چند سال دیگر هم زابل…»*

«زابلستان یکی از مناطق جغرافیایی و تمدنی شاهنامه است که در اطراف دریاچه هامون تا حدودی زابل فعلی در ایران، جنوب افغانستان و بخش از پاکستان در مجاورت این منطقه را در برمی گیرد.
احتمال دارد که تپه‌های باستانی شهر سوخته مرکز این ایالت بوده‌است. خانات زابلستان در آن دوره تاریخی یکی از بهترین زیستگاه‌های طبیعی بوده‌است که بدلیل آب فراوان و پوشش گیاهی خوب و رودخانه و دریاچه هامون از تمدن درخشانی برخوردار بوده‌است…»**

منظور از زابل، همان « قلمرو خاندان رستم »*** «مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی»**** است؟!

*
https://freudianassociation.org/%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
**
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

***
http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/158/html/158_18.HTM

****
http://jaghori1.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-2/%D8%AC%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17198

  تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۳۶