یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

زمستان رفت و روسیاهی به ذغال ماند، «پدرخوانده»!

پنج شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴

مردم:

 
«با آمدن خورخه لئون به ایران ظرف ۱۵ روز آینده فیلم برداری پروژه اپرا-فیلم او با موضوع بستری اجباری دکتر کدیور آغاز می شود»
https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2/
زمستان رفت و رو سیاهی به ذغال ماند «پدرخوانده»!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15470

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۱۶