شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

زنده باد «انجمن فرویدی»، زنده باد دکتر «میترا کدیور»

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

احمد:
زنده باد «انجمن فرویدی». زنده باد دکتر «میترا کدیور».
تلاش این «انجمن» شعر حضرت حافظ را تداعی می نماید.
«کاسبان روان»! با هر اقدامی که می کنید گور خود را عمیق تر می کنید.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید
بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید
بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید
جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید
از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید
گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
هر جا که نام حافظ در انجمن برآید


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24638

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۲۱