دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

زهرا عزیز محمدی، ضابط قضائی یا مستخدم کامران منش طرار؟

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

م.س.:
قابل توجه زهرا عزیز محمدی و دادسرای جرایم پزشکی!

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24827

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 15:29