دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی

زهی شریعت و کیش!

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه آقای فرزام پ. درباره «مافیای روان»

 
مثل اینکه به سبک شعارهایی که مردم برای ورزشکارانی می سرایند که خرابکاری‌هایشان پایانی ندارد و حیا هم نمی‌کنند و حب جاه مانع آن است که صحنه را ترک کنند، بایستی برای «شریعت» هم بخوانیم:
شریعت حیا کن
بیمارستانو رها کن!
مرد حسابی آخر لااقل از اسمت حیا کن! هیچ می دانی اسمت به چه معناست؟ لابد نه!
۱. جای به آّب در آمدن و کناره آبی که خلایق از آنجا آب خورند [با آب روی تناسب دارد].
۲. جوی بزرگ = شریعه
۳. قانونی که پیغمبران از جانب خداوند عالم بر مردمان آورده اند… راه، کیش، آیین، راه دین، ملت، دین، قانون (۱)
فکر نمی کنی در آن «فاجعه تاریخی» به اندازه کافی آّبرویت را برده ای؟! فکر نمی کنی که آّبروی دین و ملت و قانون را هم برده ای؟! فکر نمی کنی با این اعمال «آبروی شریعت بدین قدر»(۲) می رود؟! فکر نمی کنی بهتر است «امحا»ی پرونده دکتر کدیور را به افتخاراتت اضافه نکنی؟!
«امحاء» حلال شمارند و جام باده حرام
زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش!!(۳) [با کسب اجازه از حافظ!]

 

 

(۱) فرهنگ واژه های ایهامی در اشعار حافظ/ دکتر محمد ذوالریاستین/ انتشارات فرزان/ چاپ اول ۱۳۷۹
(۲ و ۳) سایت گنجور/ حافظ


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8685

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۱۴