شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

سؤالات امتحانی برای دکتر خدایی

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم الف. ش. در مورد کاسبان روان
سوالهای امتحانی برای دکتر خدایی:
۱-سوالهای انجمن فرویدی چه بود؟
۲-اگر کسی در یک کنگره سوال بکند چه پیش میاید؟
۳-در یک کنگره تحت چه شرایطی قسمت پرسش و پاسخ حذف می شود؟
۴-چرا باید کسانی که در یک کنگره شرکت می کنند رزومه خود را ارایه کنند؟
۵-چرا باید هر تخصصی ضوابطی داشته باشد؟
۶-منابعی که در آخر پایان نامه ها و مقالات میاید برای چیست؟ آیا می خواهند حجم کار را بیشتر نشان دهند؟
۷-به نظر شما اگر کسی سنش بالا رفت از همه این سوالات معاف است؟
۸- تحت چه شرایطی هیچ کس مسئولیت یک کنگره را قبول نمی کند؟ ناگهان همه مسافرتشان با روز برگزاری کنگره ای که از ۶ ماه پیش برنامه ریزی شده بود، مصادف می شود؟
۹- اگر یک جنس قلابی به شما بدهند که ساخت ایران نیست بلکه ساخت اروپا یا آمریکاست تکلیف چیست؟
۱۰- چرا آقای صنعتی این کنگره را در دانشگاه خودشان برگزار نکرد؟

سوالات open book است. در ضمن دکتر مزینانی هم می تواند کمک تان بکند.

 

 

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم معصومه ه. در مورد کاسبان روان
راستی خانم الف. ش. در سؤالات امتحانی آقای دکتر خدایی یک سؤال از قلم افتاده. بی زحمت آن را اضافه کنید که بارم بندی سؤالات درست از آب درآید:
۱۱.  آقای دکتر صنعتی
دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=4866

  تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۱۸:۵۴