پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

سابقه ۴ سال روانکاوی (!) ثمره ۴ ماه حضور فعال سایت انجمن فرویدی!

جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای علی در مورد «کنگره خواری»
اگر فریده عیسی وند ۴ سال در چارچوب NLS روانکاوی شده چطور است که می تواند زیر علم صنعتی برود و در کنگره ای شرکت کند که دبیر علمی اش ایشان است؟ پس این ۴ سال به اصطلاح روانکاوی چه چیزی به او آموخته است؟ آیا او روزمه دکتر کدیور را در سایت انجمن فرویدی ندیده؟ آیا جایگاهی را که دکتر کدیور برای NLS دارد نمی شناسد؟ آیا نمی داند که NLS یکی از اکول های انجمن جهانی روانکاوی است؟ و آیا نمی داند که دکتر کدیور تنها عضو انجمن جهانی روانکاوی از دریای سیاه تا دریای چین است؟ و اینکه اگر کسی مثل دکتر کدیور در ایران حضور دارد چه جایی برای صنعتی ها است؟
آیا ایشان نمی داند که انجمن فرویدی کاندیدای عضویت در انجمن جهانی روانکاوی است و به جای پیوستن به این انجمن زیر علم صنعتی سینه می زند؟
شاید می داند برای پیوستن به انجمن فرویدی می بایست سند و مدرک ارائه دهد و ایشان جز ادعا چیزی ندارد.
در واقع او در جلسه ای که گزارش آن تحت عنوان «ارباب حلقه ها» در سایت انجمن فرویدی چاپ شد صریحاً انکار کرد که برای روانکاو بودن می بایست حتما خود شخص روانکاوی شده باشد، ولی اکنون پس از گذشت ۴ ماه از حضور فعال سایت انجمن فرویدی در صحنه علمی ایران او مجبور شده خودش را به NLS ببندد و ادعای ۴ سال سابقه روانکاوی شدن داشته باشد.
شرط می بندم که ایشان حتی آدرس NLS را هم از سایت انجمن فرویدی پیدا کرده!

 

 

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه آقای علی
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=4712

  تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۳، ساعت: ۲۱:۰۵