معاون سازمان های مردم نهاد مرکز اجتماعی وزارت کشور در مراسم افتتاحیه اولین همایش توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان البرز بر لزوم مشارکت بین دولت و مردم در مسائل مختلف تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، دکتر مشکینی با حضور در مراسم افتتاحیه اولین همایش توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان البرز اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد بازوی دولت نیستند بلکه شریک دولت هستند و اگر به دنبال مشارکت مردم هستیم باید دولتی مشارکت پذیر و مردمی مشارکت جو داشته باشیم.

وی با بیان این مطلب که مشارکت جو بودن تنها یک خواسته نیست، افزود: ما هنوز به این باور نرسیده ایم که تشکل های اجتماعی باید در تصمیم گیری ها حق رای داشته باشند.

مشکینی با تاکید بر این که عرصه فعالیت سازمان های مردم نهاد، عرصه قدرت و مال نیست بلکه عرصه  توسعه مشارکت اجتماعی است، گفت: ملت ایران باید در حرکت های ساختارمند و با مشارکت جمعی وارد اداره همه عرصه های کشور بشود و دولت نیز تسهیل گر این جریان باشد، البته یکی از مشکلات اصلی این حوزه به عنوان شاه کلید، قانون است که باید زمینه سازی لازم را در آن صورت داد.

مشاور وزیر کشور با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تهیه لایحه و ارائه آن به دولت اظهار کرد: بر اساس این لایحه تشکل های اجتماعی عضو کارگروه های شورای برنامه ریزی استان ها می شوند و شورای اجتماعی فعلی کشور به شورای عالی اجتماعی کشور با ریاست رئیس جمهور تغییر می یابد و تشکل ها در این شورا عضو با حق رای می شوند.

معاون سازمان های مردم نهاد مرکز اجتماعی وزارت کشور در پایان با تاکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد نباید کار سیاسی کنند بلکه می بایست با کار فکری و جمعی کمک حال و دلسوز دولت و نظام باشند، تصریح کرد: هر سازمان مردم نهاد باید حداقل هزار عضو داشته باشد و همین کمیت و نفس آن است که در افزایش مشارکت اجتماعی موضوعیت دارد.

 

منبع: برنانیوز