پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

سازمان گردشگری در وزارت بهداشت ادغام شد!

پنج شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴

راحله ع:

 
«بازدید وزیر بهداشت از مرز مهران و نحوه خدمت‌رسانی به زائران حسینی»

http://shafaonline.ir/fa/news/87173/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C

 
«بازدید وزیر بهداشت از حوزه سلامت شهرستان شازند»
http://behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1244&newsview=135786
 

«دستاوردهای وزیر بهداشت به شهرستان سبزوار»

http://www.rudabnews.ir/post/209
 

«سفر یک روزه وزیر بهداشت به استان قم و دیدار با مراجع تقلید»

http://www.ghatreh.com/news/nn27155722/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF

 

 
فکر می کنم بعد از سفرهای استانی جناب احمدی نژاد، چشم مان به جمال سفرهای استانی جناب وزیر بهداشت روشن شده است!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15816

  تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۲۸